Актуальне інтерв’ю з Оленою Бородіною

Земельні ресурси, як базова складова екосистем, є основою природного, економічного і суспільного (соціального) життя країни, власне людського існування. Як природний ресурс, земля є основою рослинного й тваринного світу; як засіб і предмет праці вона є основним засобом виробництва у сільському господарстві, як просторова база вона є місцем розміщення промислового виробництва, населених пунктів і доріг тощо.

Зважаючи на те, що найважливіше значення використання земельних ресурсів відіграє в аграрному секторі економіки, саме цей сектор найбільшою мірою впливає на стан і якість земельних ресурсів, на забезпечення сталого їх використання, на майбутнє екологічного, економічного і соціального життя суспільства. Цим найсуттєвішим аспектам земельної реформи в Україні приділяється мало уваги.

Про це в актуальному інтерв’ю з Оленою Бородіною (PDF).