Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство – інтерактивний круглий стіл

25 липня 2019 року в Києві відбувся інтерактивний круглий стіл «Громадський моніторинг інституціонального забезпечення Програми Світового банку в Україні «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство», організований Українською мережею сільського розвитку спільно з ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України».

Представники громадськості були проінформовані про Програму Світового банку, що передбачає виділення Україні позики для фінансування урядової стратегічної програми сприяння залученню приватних інвестицій у сільське господарство, спрямованої на покращення умов та полегшення включення малих і середніх підприємств у ринки ресурсів агровиробництва та сільськогосподарської продукції, а також на стимулювання приватних інвестицій малого та середнього бізнесу в сільське господарство.

Відбулись обговорення у робочих групах для ідентифікації основних ризиків, що можуть виникати в процесі реалізації Програми, та можливостей мінімізації можливих негативних ефектів. Робота у групах відбувалася за наступними напрямами та цілями Програми:

Напрям 1: Підвищення конкурентоспроможності ринків ресурсів

Ціль 1. Підвищення ефективності та покращення спрямування державної підтримки в аграрному секторі

Ціль 2. Покращення функціонування ринків землі

     у т.ч.:

     2.1. Інвентаризація та реєстрація державних земель;

     2.2. Підвищення прозорості земельних аукціонів;

     2.3. Покращення захисту прав на ринках землі та іпотеки;

     2.4. Посилення системи надання безкоштовної правової допомоги.

Напрям 2: Включення малих та середніх агропідприємств в експортні ринки

Ціль 3. Покращення доступу малих та середніх агропідприємств до експортних ринків.

    у т.ч.:

    3.1: Сприяння доступу малих та середніх агропідприємств до експортних ринків.

    3.2. Сприяння транскордонній торгівлі.

Учасники робочих груп акцентували увагу на необхідності розроблення дієвих механізмів включення громадськості у процес реалізації Програми, посилення взаємодії як із відповідальними виконавцями з українського боку, так і зі Світовим банком для мінімізації можливих економічних, соціальних, екологічних, інституціональних та інших ризиків. У процесі дискусії були запропоновані механізми участі представників громадянського суспільства та неурядових організацій в імплементації Програми, спрямовані на моніторинг процесу її реалізації та інформування про неї широкої громадськості, залучення малих та середніх виробників сільськогосподарської продукції, їх формальних та неформальних об’єднань, громадських об’єднань та активістів до обговорення і оцінки заходів відповідальних виконавців Програми, а також на об’єднання зусиль представників науки, освіти та громадянського суспільства з метою адекватного вираження позиції селянства щодо інституціонального забезпечення реалізації Програми та представлення цієї позиції органам влади.