Мета мережі

Cформувати платформу для взаємного навчання та обміну знаннями і досвідом між організаціями і установами, які беруть участь у розробці та реалізації політики сільського розвитку, програм і проектів, прагнуть постійно підвищувати якість, ефективність, продуктивність наявних ресурсів сільського господарства і села в інтересах сільського населення та сталого розвитку  сільських територій країни. Мережа нарощує людський і соціальний капітал для реалізації цієї мети, поєднуючи різні компетенції, професійні навички, кваліфікацію та зв’язки.