Функції мережі

ФУНКЦІЇФункції мережі

Збір, обмін та аналіз інформації та знань

Сприяння проведенню тематичного і аналітичного аналізу та обміну інформацією між зацікавленими сторонами у сфері сільського розвитку; спільне використання і поширення висновків і рекомендацій, спрямованих на впровадження цільових програм і проектів сільського розвитку на всіх рівнях; збір, спільне використання та поширення результатів реалізації проектів сільського розвитку, спрямованих на покращення поточної ситуації і удосконалення програм у майбутньому;

Обмін знаннями, підвищення інформованості та комунікація

Збір, аналіз і просування до реалізації відповідних українських та європейських прикладів сільського розвитку; сприяння обміну інформацією між потенційними бенефіціарами а також широкою громадськістю про можливості започаткування ініціатив сільського розвитку; надання інформаційних послуг консультантам та допомога у встановленні зв’язків для покращення сприйняття успішних ініціатив у сфері сільського розвитку;

Навчання і розвиток потенціалу

Забезпечення підготовки кадрів у сфері сільського розвитку, лідерів і активістів сільських громад; формування та розвиток місцевих груп на базі сільських громад та надання їм допомоги у розробці та реалізації місцевих стратегій розвитку (МСР);

Співпраця та розвиток зв’язків

Співпраця та розвиток зв’язків: Участь і внесок у відповідні національні та регіональні заходи для встановлення зв’язків на підтримку сільського розвитку (у тому числі, пов’язаних з транснаціональними, транскордонними ініціативами).