Членство в мережі

Члени

 Громадська організація Громадська організація “Платформа знань – Аграрний розвиток та сільські інновації”- виконує функції виконавчого органу координаційної ради (2020-2023 рр.)
01011, Україна, Київ, вул. П. Мирного, 26
Тел.: +38 (044) 254-39-66
Веб-сайт: http://www.arci.org.ua
Контактна особа:
Бородіна Олена Миколаївна
E-mail: bom@urdn.org
 Всеукраїнська громадська організація Всеукраїнська громадська організація “Асоціація фермерів та приватних землевласників України”
01042, Україна, Київ, вул. Іоанна Павла ІІ, 21, офіс. 417
Тел.: +38 (044) 501-78-73, +38 (044) 228-48-19
E-mail: farmasuk1@ukr.net
Веб-сайт: http://www.farmer.co.ua
Контактна особа:
Шеремета Віктор Григорович
E-mail: farmasuk1@ukr.net
 Всеукраїнська громадська організація Всеукраїнська громадська організація “Спілка сільського зеленого туризму в Україні”
01000, Україна, Київ, вул. Краківська, 20
Тел.: +38 (067) 252-10-12, +38 (097) 314-75-07
Веб-сайт: http://www.greentour.com.ua
Для листування: 04209, м. Київ, а/с 4
Контактна особа:
Васильєв Володимир Павлович
E-mail: vgt951@gmail.com
 Всеукраїнська громадська організація Всеукраїнська громадська організація “Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України”
03680, Україна, Київ, вул. Героїв оборони, 10, офіс 10
Тел.: +38 (044) 223-02-70
Моб. тел.: +38 (097) 574-73-27
E-mail: doradaukraine@gmail.com
Skype: doradaua
Веб-сайт: http://www.dorada.org.ua
Контактна особа:
Корінець Роман Ярославович
E-mail: rkorinets@ukr.net
 Всеукраїнська громадська організація Всеукраїнська громадська організація “Союз учасників сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів України»
01042, Україна, Київ, вул. П. Лумумби, 21, офіс. 417
Тел.: +38 (044) 501-78-72
E-mail: cooperativeunion@ukr.net
Веб-сайт: http://www.coop-union.org.ua
Контактна особа:
Кононенко Василь Парфенійович
E-mail: agroreforms@gmail.com
 ДУ Державна установа “Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України”
01011, Україна, Київ, вул. Панаса Мирного, 26
Тел.: +38 (044) 280-12-34
Факс +38 (044) 280-88-69
Веб-сайт: http://www.ief.org.ua
E-mail: gvm@ief.org.ua
Контактна особа:
Директор інституту
Геєць Валерій Михайлович
 НУБІП Національний університет біоресурсів і природокористування України
03041, Україна, Київ, вул. Героїв Оборони, 15
Тел.: +38 (044) 527-82-42
Веб-сайт: https://www.nubip.edu.ua
E-mail: rectorat@nubip.edu.ua
Контактна особа:
Ректор університету
Ніколаєнко Станіслав Миколайович
 ННЦ ННЦ “Інститут аграрної економіки”
03127, Україна, Київ, вул. Героїв Оборони, 10
Тел. +38 (044) 258-43-21, 258-48-21
Факс. +38 (044) 526-05-65
Веб-сайт: http://www.iae.org.ua
E-mail: pd@iae.org.ua
Контактна особа:
Директор інституту
Лупенко Юрій Олексійович
 Державна установа Державна установа “Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України”
01032, Україна, Київ, бульвар Тараса Шевченка, 60
Тел./факс приймальні: +38 (044) 486-91-27
Факс (канцелярія): +38 (044)486-06-79
Веб-сайт: http://www.ecos.kiev.ua
E-mail: reception@ecos.kiev.ua
Контактна особа:
Директор інституту
Хвесик Михайло Артемович
Громадська організація “Центр аграрних реформ”
01010, Україна, Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 9
Тел.: +38 (044) 288-93-37
Контактна особа:
Молдаван Любов Василівна
E-mail: lmoldavan@ukr.net
 НДІ “Украгропромпродуктивність” Український науково-дослідний інститут продуктивності агропромислового комплексу
(НДІ “Украгропромпродуктивність”)
03035, Україна, Київ, пл. Солом’янська, 2
Тел.: +38 (044) 244-08-08
Тел./факс: +38 (044) 244-07-80
E-mail: main@uapp.kiev.ua
Веб-сайт: http://www.uapp.kiev.ua
Контактна особа:
Генеральний директор
Демчак Іван Микитович
Моб. тел.: +38 (067) 486-06-79
E-mail: demchak777@gmail.com
 Державна установа “Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього Державна установа “Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього Національної академії наук України”
79026, Україна, Львів, вул. Козельницька, 4
Тел.: +38 (032) 270-71-68
Тел./факс: +38 (032) 270-70-58
E-mail: irr@mail.lviv.ua
Веб-сайт: http://www.ird.gov.ua
Контактна особа:
Директор інституту
Кравців Василь Степанович
Центр “Соціальний моніторинг”
01011, Україна, Київ, вул. Панаса Мирного 26, офіс 507
Тел.: +38 (044) 280-83-05
Факс: +38 (044) 280-83-05
Контактна особа:
Директор
Дмитрук Дмитро Анатолійович
E-mail: dmitruk_d@ukr.net
Всеукраїнська громадська організація «Спілка сільських жінок України»
Офіційна група у мережі Facebook
Моб.тел.: +38 (097) 266-63-91
Контактна особа:
Голова правління
Скарга Галина Петрівна
Моб. тел.: +38 (099) 780-47-27
E-mail: spilka_skarga@ukr.net
 ГО Центр екологічних ініціатив "Екодія" Громадська організація Центр Екологічних ініціатив “Екодія”
01033, Україна, Київ, вул. Саксаганського, 52А
Тел.: +38 (044) 353-78-41
E-mail: info@ecoaction.org.ua
Веб-сайт: http://ecoaction.org.ua
Контактна особа:
Координатор проекту з екологізації сільського господарства
Даниляк Анна Олександрівна
Моб. тел.: +38 (044) 353-78-42
E-mail: danyliak@ecoact.org.ua
  Громадська організація “Eco Ruralis”
Str. David Ferenc (Francisc), nr 10, ap. 5
Cluj-Napoca, Jud. Cluj, 400102 Romania
Тел.: 0736 929 724 (mobil, whatsap)
E-mail: info@ecoruralis.ro
Веб-сайт: https://www.ecoruralis.ro
Контактна особа:
Ramona Duminicioiu
Барановський Микола Олександрович
Завідувач кафедри географії Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Моб. тел.: + 38 (096) 836-06-73
E-mail: brnm@ukr.net
Бичинський Микола Вікторович
Приватний підприємець
Вид діяльності – виробництво сільськогосподарської продукції
Україна, Волинська область, Рожищенський район
Тел.: +38 (097) 449-21-45
Геєць Валерій Михайлович
Директор Державної установи «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України»,
академік НАНУ, професор, доктор економічних наук,
Заслужений діяч науки і техніки України
Тел.: +38 (044) 280-12-34
E-mail: gvm@ief.org.ua
Губені Юрій Едвардович
Завідувач кафедри права та підприємництва Львівського національного аграрного університету
Сторінка у мережі Facebook
Данкевич Віталій Євгенович
Доцент кафедри менеджменту ЗЕД Житомирського національного агроекологічного університету
Моб. тел.: +38 (097) 682-99-68
E-mail: dankevych2017@gmail.com
Жмурко Людмила Іванівна
Приватний підприємець – Прісноводне рибництво
Україна, Черкаська область, Жашківський район
E-mail: sorokotaga2014@gmail.com
Зінчук Тетяна Олексіївна
Завідувач кафедри менеджменту ЗЕД Житомирського національного агроекологічного університету
E-mail: zintshuk@mail.ru
Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна
Завідувач кафедри аграрного консалтингу та сервісу Національного університету біоресурсів і природокористування України
Моб. тел.: + 38 (097) 527-80-61
Факс: +38 (044) 527-80-61
E-mail: tatiankd@yahoo.com
Карпачов Сергій Олексійович
Приватний підприємець – Садиба сільського зеленого туризму “Андріївські озера”
15554, Чернігівська обл., с. Андріївка, вул. Колгоспна 100
Тел.: +38 (0462) 93-39-14
Моб.тел.: +38 (050) 352-18-99
E-mail: stozhari@ukr.net
Карпенко Олександр Федорович
Моб.тел.: +38 (096) 751-83-89
E-mail: aleksteodoro@ukr.net; karij@ukr.net
Коверко Юлія Андріївна
Старший викладач кафедри права Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького
Моб. тел.: + 38 (097) 945-39-10
E-mail: ukov@ukr.net
Котенко Надія Миколаївна
К.е.н., юрист
Житомирська область, Коростишівський район, Харитонівська сільська рада
Моб. тел.: +38 (050) 808-13-03
Лопатинський Юрій Михайлович
Завідувач кафедри економіки підприємства та управління персоналом Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Моб. тел.: +38 (037) 251-25-21
Сторінка у мережі Facebook
E-mail: ecoent@chnu.edu.ua
Маковський Петро
Директор ТОВ “Альфа-Омега плюс”
Експерт з питань корпоративного управління
Моб. тел.: +38 (066) 650-98-94
+38 (067) 233-18-20
E-mail: petromakovskyi@gmail.com
Ситник Тетяна Миколаївна
Керівник ГС “Насіннєва скарбниця”
Експерт з розвитку органічного ринку в Україні
Моб. тел.: +38 (063) 383-39-39
E-mail: topmanager09@gmail.com
Сівагракаў Алег Уладзіміравіч
Дацэнт кафедры сацыяльна-гуманітарных навук і ўстойлівага развіцця Міжнароднага дзяржаўнага экалагічнага інстытута імя А.Д. Сахарава Беларускага дзяржаўнага універсітэта;
Намеснік Старшыні Рады Міжнароднага грамадскага аб’яднання “Цэнтр устойлівага развіцця” (Мінск, Беларусь)
Моб. тел.: +375 29 6264686
E-mail: sivagrak@yahoo.com

Асоційовані члени

 Громадська спілка «Міжрегіональний союз птахівників та кормовиробників України» Громадська спілка «Міжрегіональний союз птахівників та кормовиробників України»
Веб-сайт: http://www.ptahokorm-union.com/
Контактна особа:
Голова Ради директорів ГС МСПКУ
Шиян Вадим Васильович
Моб. тел.: +38 (057) 719-57-65, +38 (067) 570-90-57
E-mail: ptahokorm@gmail.com
 Ірпінська громадська організація Ірпінська громадська організація “ЖИТТЯ СПОЧАТКУ”
Веб-сайт: https://www.sites.google.com/site/gozhyttiaspochatku/
Контактна особа:
Голова ГО «Життя спочатку»
Витяганець Андрій Іванович
Моб.тел./viber: +38 (067) 505-25-80 , +38 (063) 684-10-23
E-mail: GO.ZHyttia.Spochatku@gmail.com
 ГО «Чугуївська правозахисна група» ГО «Чугуївська правозахисна група»
Офіційна група у мережі Facebook
Контактна особа:
Голова організації
Пекареніна Орися Миколаївна
Моб. тел.: +38 (099) 733-7-98
E-mail: orusya.lawyer@gmail.com
Ізмаїльська міська громадська організація «Альнур»
Контактна особа:
Голова правління
Ланге Олена Василівна
Тел.: +38 (04841) 6-11-57
Моб. тел.: +38 (097) 064-80-85
E-mail: alnur2010@ukr.net
 Українська асоціація активного та екологічного туризму Українська асоціація активного та екологічного туризму
http://www.uaeta.org
Контактна особа:
Голова правління
Підмогильний Сергій Борисович
Моб. тел.: +38 (067) 506-80-39
Тел.: +38 (044) 361-68-01
Факс: +38 (067) 231-32-00
E-mail: info@uaeta.org
 Полтавська кооперативна ліга Асоціація кредитних спілок Полтавської області
“Полтавська кооперативна ліга”
http://www.pk-liga.pl.ua
Контактна особа:
Голова правління
д.е.н., проф. Владислав Гончаренко
Моб. тел.: +38 (050) 634-26-59
E-mail: prof.goncharenko@gmail.com
Ковальчук Олександр Дмитрович
Представник громадської організації «Сільськогосподарська
дорадча служба Житомирського національного агроекологічного
університету» по роботі з Громадською спілкою “Українська мережа сільського розвитку”
Моб. тел.: +38 (067) 590-65-51
E-mail: o.d.kovalchuk@gmail.com
Коломієць Валерій Миколайович
Керівник відділу дерегуляції та розвитку МСП Торгово-промислової палати України
Моб. тел.: + 38 (050) 709-32-45, + 38 (068) 732-03-79
E-mail: kolomiets_v@ukr.net
Новосад Юлія Мирославівна
Головний спеціаліст Об’єднаного управління Пенсійного фонду України в Сокальському районі
Моб. тел.: +38 (096) 574-16-35
E-mail: novosad12041981@ukr.net