Завдання мережі

Адвокація

Адвокаційна діяльність на основі аналізу проектів нормативно-правових актів, розпоряджень і рішень на предмет відповідності їх інтересам селян і села, підготовка висновків і пропозицій щодо врахування цих інтересів; відстоювання необхідності підтримки сільського розвитку як загальнонаціонального пріоритету та однієї з основних цілей державної політики

Інформація

Збір, узагальнення і популяризація досвіду щодо успішних практик на локальному рівні, які сприяють досягненню цілей сільського розвитку (економічних, соціальних, екологічних), розроблення рекомендацій щодо підтримки і поширення цих практик

Обізнаність та участь

Підготовка законодавчих ініціатив, проектів нормативно-правових актів, стратегій, програм сільського розвитку

Знання

Поширення знань про сільський розвиток як серед представників органів влади та місцевого самоврядування, організацій громадянського суспільства, підприємницького середовища, так і серед міського і сільського населення з метою залучення їх до дій і заходів з розвитку сільської економіки та сільських громад