Громадський моніторинг інституціонального забезпечення Програми Світового банку “Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство”

Проект Української мережі сільського розвитку «Громадський моніторинг інституціонального забезпечення Програми Світового банку «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство»

У травні 2019 року УМСР розпочала виконання вищезазначеного проекту для досягнення наступних цілей:

– Інформування широкої громадськості, сільського населення, насамперед членів сімейних фермерських та особистих селянських господарств, активістів, лідерів громад та органів місцевого самоврядування про Програму Світового банку «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство»;

– Сприяння залученню малих виробників сільськогосподарської продукції, їх формальних та неформальних об’єднань, громадських об’єднань та активістів до обговорення і оцінки заходів органів влади щодо підтримки сільського господарства;

– Об’єднання зусиль представників науки, освіти та громадянського суспільства з метою адекватного вираження позиції селянства щодо інституціонального забезпечення реалізації програм Світового банку та представлення цієї позиції органам влади.

УМСР налагоджує взаємодію зі сторонами, зацікавленими у розробці пропозицій вітчизняним органам влади, що є відповідальними виконавцями Програми Світового банку з українського боку. Планується проведення заходів для обговорення та формування консолідованої позиції громадянського суспільства щодо інституціональних, економічних, соціальних, екологічних ризиків, пов’язаних із виконанням Програми Світового банку. Зацікавлених у співпраці просимо звертатися до УМСР.


Про Програму Світового банку «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство»

Мета Програми – сприяти покращенню умов та полегшенню включення малих та середніх підприємств у ринки ресурсів агровиробництва та сільськогосподарської продукції, а також сприяти приватним інвестиціям малого та середнього бізнесу в сільське господарство та агробізнес України.

Для цього Світовий банк співфінансує реалізацію урядової стратегічної програми сприяння залученню приватних інвестицій у сільське господарство в Україні.

Урядова стратегія та план дій для залучення приватних інвестицій у сільське господарство визначає широкий спектр заходів для мобілізації приватних інвестицій у сільське господарство та включає наступні компоненти:

  • гарантування стабільності, передбачуваності та прозорості аграрної політики та системи державної підтримки;
  • стимулювання диверсифікації сільськогосподарського виробництва та сприяння комплексному розвитку сільських територій;
  • зміцнення потенціалу національної системи безпеки харчових продуктів;
  • покращення ефективного використання наявної інфраструктури для зберігання та транспортування агропродовольчих товарів, створення стабільного клімату для інвестицій в інфраструктуру та логістику;
  • поліпшення безпеки володіння, цінності та прозорості використання державних земель сільськогосподарського призначення;
  • покращення управління водними ресурсами та надання послуг з іригації, що здійснюються користувачами;
  • створення передумов для поліпшення доступу до сільськогосподарських ресурсів для всіх типів сільськогосподарських виробників;
  • поліпшення доступу до фінансових інструментів та інструментів управління ризиками для всіх зацікавлених сторін з використанням найкращої практики ЄС та міжнародних стандартів.

Обсяги фінансування урядової програми Світовим банком: Світовий банк виділяє 200 млн. дол. США для фінансування окремих компонентів більш масштабної програми Уряду.

Тривалість проекту: Виділення коштів Світовим банком схвалене 24 травня 2019 року. Програма діятиме до 30 червня 2025 року.

Розподіл фінансування урядової програми Світовим банком у розрізі напрямів, цілей та виконавців:

 Напрям 1: Підвищення конкурентоспроможності ринків ресурсів

Ціль 1. Підвищення ефективності та покращення спрямування державної підтримки в аграрному секторі – 27.5 млн дол. США.

Відповідальний виконавець – Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Ціль 2. Покращення функціонування ринків землі – 132.0 млн дол. США.

у т.ч.:

2.1. Інвентаризація та реєстрація державних земель – 43.0 млн дол. США.

Відповідальний виконавець – Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру.

2.2. Підвищення прозорості земельних аукціонів – 33.0 млн дол. США.

Відповідальний виконавець – Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

2.3. Покращення захисту прав на ринках землі та іпотеки – 45.0 млн дол. США.

Відповідальний виконавець – Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру.

2.4. Посилення системи надання безкоштовної правової допомоги – 11.0 млн дол. США.

Відповідальний виконавець – Міністерство юстиції України.

Напрям 2: Включення малих та середніх агропідприємств в експортні ринки

 Ціль 3. Покращення доступу малих та середніх агропідприємств до експортних ринків – 40.0 млн дол. США.

Відповідальний виконавець – Держслужба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

у т.ч.:

3.1: Сприяння доступу малих та середніх агропідприємств до експортних ринків – 22.0 млн дол. США.

3.2. Сприяння транскордонній торгівлі – 18.0 млн дол. США.