Рада ООН з прав людини схвалила створення Робочої групи з підтримки реалізації прав селян

Через 5 років після прийняття Декларації ООН «Про права селян та інших людей, які працюють у сільській місцевості» (UNDROP), 11 жовтня 2023 року, держави-члени Ради ООН з прав людини у Женеві проголосували за створення Робочої групи з прав селян та інших людей, які працюють у сільській місцевості, яка буде здійснювати моніторинг дотримання та застосування прав, визначених UNDROP.

Україна віддала свій голос за підтримку створення Робочої групи! Цьому передувала активна робота українського громадянського суспільства у донесенні до Уряду України важливості створення Робочої групи для селянства України і усього світу. Українська мережа сільського розвитку спрямувала листи про підтримку Резолюції Міністру закордонних справ України КУЛЕБІ Д.І., Міністру аграрної політики та продовольства України СОЛЬСЬКОМУ М.Т., а також до Постійного представництва України при відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві.

Створення цього механізму є важливим кроком вперед для людства та прав людини в цілому, особливо для сільського населення, яке переживає численні та глибокі кризові явища. Захист прав селян та інших людей, які працюють у сільській місцевості, має бути пріоритетом для урядів у всьому світі, зокрема й в Україні, які відіграють ключову роль у забезпеченні продовольчої безпеки в регіоні, незважаючи на вразливість та системну дискримінацію, від яких вони потерпають.

Селянські організації тепер мають можливість працювати з цим новоствореним механізмом ООН, відстоювати свої права та працювати з урядами над необхідною державною політикою, яка забезпечить реалізацію прав селян, як вони визначені у UNDROP. Серед найбільш нагальних прав, які необхідно інтегрувати в національне законодавство, є: право на землю, право на насіння, право на воду та інші природні ресурси, а також права сільських жінок та право на соціальне забезпечення.

Робоча група була створена строком на 3 роки (з можливістю продовження мандату) у складі п’яти незалежних експертів зі збалансованим географічним представництвом, які будуть призначені Радою з прав людини на 55-й сесії, що відбудеться в період з 26 лютого по 5 квітня 2024 року.

Мандат новоствореної Робочої групи з прав селян включає в себе наступні питання:

  1. Сприяти ефективному та всебічному поширенню та впровадженню UNDROP, виявляючи при цьому виклики та прогалини в її реалізації на національному, регіональному та міжнародному рівнях, а також надавати рекомендації з цього приводу;
  2. Виявляти, обмінюватися та поширювати передовий досвід та уроки, отримані в ході реалізації UNDROP, шукати та отримувати інформацію з усіх відповідних джерел, включаючи уряди, правовласників, визначених у статті 1 UNDROP, національні правозахисні установи, громадянське суспільство, інші відповідні спеціальні процедури Ради з прав людини, договірні органи, OHCHR, спеціалізовані установи, фонди та програми ООН, органи, організації системи Організації Об’єднаних Націй та регіональні механізми;
  3. Працювати в тісній координації з Управлінням Верховного комісара ООН з прав людини, іншими спеціальними процедурами та іншими механізмами захисту прав людини, договірними органами та іншими відповідними установами, фондами та програмами ООН, міжнародними організаціями та регіональними механізмами;
  4. Сприяти та допомагати обміну технічною допомогою, розбудові потенціалу, передачі технологій та міжнародному співробітництву на підтримку національних зусиль, дій та заходів, спрямованих на кращу реалізацію UNDROP за погодженням з правовласниками, як вони визначені у статті 1 UNDROP;
  5. Щорічно звітувати Раді з прав людини та Генеральній Асамблеї про свою роботу та діяльність, а також про свої висновки та рекомендації згідно з їхніми відповідними програмами роботи.

Резолюція про Робочу групу з прав селян та інших людей, які працюють у сільській місцевості

Запис відео-трансляції процесу голосування