Мережева структура

Мережева структураце форма організації колективних зусиль, заснована на добровільній взаємодії її учасників на основі об’єднання їх інтересів, ресурсів, компетенцій та можливостей. Мережа об’єднує незалежні, самостійні суб’єкти для досягнення конкретних власних інтересів через реалізацію спільної для всіх місії, що дасть можливість кожному досягти свого, не дублюючи і не підміняючи діяльність один одного.

Особливостями функціонування мережевої структури є:

  • усвідомлення того, що загальна довгострокова мета може бути досягнута кожним окремим її учасником найбільшою мірою в межах мережевої взаємодії;
  • добровільний характер зв’язків між учасниками мережі;
  • відповідальність партнерів за досягнення кінцевої цілі, що зобов’язує їх, при їхній повній самостійності, постійно взаємодіяти один з одним;
  • наявність багатьох лідерів, кожен з яких доповнює один одного своїми знаннями і компетенцією, що забезпечує стійкість та еластичність мережі;
  • множинний характер взаємодій, де кожний учасник мережі може безпосередньо встановлювати контакти з іншими учасниками.

Мережа є відкритою, має гнучку конфігурацію, яку можна змінювати в залежності від потреб.